Ereleden

Zonder het werk van vrijwilligers kan een vereniging niet draaiende gehouden worden. Personen die zich belangeloos jarenlang ingezet hebben voor onze vereniging kunnen benoemd worden tot erelid. Ereleden behouden hun levenlang enkele privileges, zoals bijvoorbeeld het stemrecht tijdens ledenvergadering. Op die manier blijven deze bijzondere vrijwilligers betrokken bij de vereniging.

Momenteel telt LR Hulshorst & PC De Bosrakkers 9 ereleden, te weten:

 • Henk Mol (in herinnering)
 • Mina van Klompenburg
 • Bram van den Nagel
 • Eltje Griffioen
 • Elsbeth Lokhorst
 • Cees Schwarze
 • Bert Ruitenbeek
 • Jacob Mol
 • Jenny de Zwaan

Het bestuur geeft vorm aan beslissingen die genomen zijn in ledenvergaderingen, zorgt ervoor dat de lessen en wedstrijden goed georganiseerd verlopen en houdt de accommodatie in goede conditie.

Geke van de Weerd

Geke van de Weerd
Bestuurslid

 • Lesindeling
 • Contacten met instructie
 • Kantinerooster
 • Lief en leed attenties

Simon Lokhorst

Simon Lokhorst
Bestuurslid

 • Kantine beheer en inkoop
 • Onderhoud terrein

Samenstelling bestuur

Kees Griffioen

Kees Griffioen
Voorzitter

 • Organisatie wedstrijden
 • Organisatie oefenspringen
 • Hindernismateriaal incl.opbouw tbv. lessen
 • Sproeien en slepen rijbakken

Sophie van Ramshorst
Secretaris

 • Voorkomend secretariaatswerk
 • Werkzaamheden rond vergaderingen

Jenny de Zwaan

Jenny de Zwaan
Penningmeester

 • Alle financiële zaken
 • Ledenadministratie

Wedstrijd secretariaat

Ellen Bolder

Ellen Bolder
Pony's algemeen

Monique Mol

Monique Mol
Paarden springen