Historie van onze club

Omstreeks dierendag 1980 vatte een aantal inwoners van Hulshorst het plan op om een ponyclub op te richten. Er werden wat mensen benaderd en op 11 november 1980 vond de officiële oprichting plaats in het dorpshuis de Wieken. Aanvankelijk waren er 6 rijdende leden en de lessen werden gehouden in het buitenbakje van de ouders van een van de leden. Deze 6 leden kregen al snel navolging.

Hoewel het niet de eerste keus was werd gekozen voor de naam P.C. de Bosrakkers en er werd aansluiting gezocht bij de N.P.C. In die tijd was er de wintercompetitie, een wedstrijdenreeks tussen clubs uit de omgeving. Omdat er nog maar weinig overdekte accommodaties waren, moest er voor de eigen wedstrijd worden uitgeweken naar een manege in Garderen.

In 1985 werd, doordat het aantal paardrijdende leden alsmaar bleef stijgen, de L.R. Hulshorst opgericht. Voor de L.R. werd aansluiting gezocht bij de K.N.F. Ook de P.C. maakte de overstap naar de K.N.F. Inmiddels was de vereniging voor de lessen terechtgekomen op de plaats waar nu de school en de kerk in Hulshorst gesitueerd zijn. Door de gemeente werd, vanwege de bouw van de school en de kerk, een stuk grond ter grootte van 1½ voetbalveld aan de Brandsweg ter beschikking gesteld.

In 1986 gingen een aantal leden en ouders van leden zich serieus bezig houden met het realiseren van een binnenbak. Er werd een bouwcommissie samengesteld en na veel vijven en zessen kon in 1990 met de bouw worden begonnen. Waar een bak van 20 bij 40 meter normaal is, werd in Hulshorst direct gekozen voor een manege van ruim dubbele afmetingen. Op 8 maart 1991 vond de officiële opening plaats. In de voorbije jaren is er nog eens 16 meter bij de manege aangekomen en werd de kantine in belangrijke mate uitgebreid. Recentelijk is er nog een buitenbaan van 80 bij 35 meter aangelegd. Zowel de binnen alsook de buitenbaan zijn voorzien van Agterberg topbodems! Al met al biedt de vereniging topfaciliteiten aan haar leden en wedstrijdruiters om optimaal te kunnen genieten van de paardensport.

1980: Oprichting P.C. de Bosrakkers
1985: Oprichting L.R. Hulshorst
1991: Opening binnenbak