Lid worden

Een ieder die lid wil worden van onze vereniging kan dit te kennen geven via het contactformulier  van de penningmeester. De penningmeester zal dan contact opnemen, vervolgens ontvang je een inschrijfformulier en het huishoudelijk reglement. Na inschrijving wordt in overleg een lesindeling gemaakt. Daarnaast mag de manege vrij gebruikt worden van maandag t/m zaterdag, indien deze niet bezet is voor wedstrijden en overige activiteiten die door onze vereniging worden georganiseerd.

Binnen de vereniging zijn er verschillende lidmaatschapsvormen, zoals hieronder wordt aangegeven. Hiermee hoopt de vereniging te kunnen voldoen aan de verschillende belangen en interesses van haar leden. Een beschrijving van deze lidmaatschappen is onderstaand weergegeven. Overigens zijn de huishoudelijke reglementen voor alle lidmaatschappen identiek.

Soorten lidmaatschap

Een lid is steeds tot en met juni of  december van het lopende jaar lid van de vereniging. Dat is in de statuten en het huishoudelijk reglement zo geregeld en daarop is geen uitzondering mogelijk. Opzeggen is noodzakelijk voor 15 juni of 15 november. Alleen als er voor 1 november is opgezegd zal de secretaresse het lidmaatschap van de vereniging tijdig kunnen beëindigen en er ook voor zorgen dat alle KNHS lidmaatschappen en startkaarten m.i.v. het daarop volgende kalenderjaar worden beëindigd. Afmelden kun je doen door een mail te sturen naar de penningmeester.